BITLLETS I PREUS

Consulta tota la gamma de títols propis i títols ATM i tria el que més s'adequa a les teves necessitats.

TB bonificada

Títol de transport de viatges il·limitats al servei urbà de Manresa vàlid per a persones residents a Manresa que compleixin els criteris establerts per l'Ajuntament. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

T10 ManresaBus

Títol de 10 viatges al servei urbà de Manresa. Títol multipersonal amb dret a transbordament. El període de temps en el qual el transbordament està despenalitzat econòmicament és d'1 hora i 15 minuts. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

preu: 6,05 €

TMes ManresaBus

Títol de transport amb desplaçaments il·limitats durant els 30 dies posteriors de la primera validació al servei urbà de Manresa. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

preu: 17,05 €

TJove 18

Títol de transport unipersonal de viatges il·limitats al servei urbà de Manresa vàlid per a persones residents a Manresa que compleixin els criteris establerts per l'Ajuntament. Vàlid fins al proper canvi de tarifes. La targeta es rebrà al domicili on estigui empadronat, un cop pagada la taxa de 6,45 €.

T-casual

Títol unipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 12,15 €

preu zona 2: 23,90 €

preu zona 3: 32,55 €

preu zona 4: 41,85 €

preu zona 5: 48,10 €

preu zona 6: 51,15 €

T-16

Targeta per a nens i nenes de 4 a 16 anys. Vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport. Sistema propi d’emissió. Per a més informació, consulteu www.T-16.cat.

T-dia

Títol unipersonal amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24h des de la seva validació fins a l’acabament del servei del dia a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 11,20 €

preu zona 2: 17,10 €

preu zona 3: 21,50 €

preu zona 4: 24,00 €

preu zona 5: 26,85 €

preu zona 6: 30,05 €

T-usual

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

preu zona 1: 21,35 €

preu zona 2: 28,75 €

preu zona 3: 40,35 €

preu zona 4: 49,40 €

preu zona 5: 56,65 €

preu zona 6: 60,70 €

T-usual(per a persones en situació d’atur)

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Títol personalitzat mitjançant DNI per a persones en situació d’atur en procés de cerca de feina. Més informació sobre requisits, tràmits i punts de venda: 012 o www.atm.cat.

preu zona 1: 5,30 €

preu zona 2: 5,30 €

preu zona 3: 5,30 €

preu zona 4: 5,30 €

preu zona 5: 5,30 €

preu zona 6: 5,30 €

T-jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 corones tarifàries de l'ATM de Barcelona. Ha d'anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

preu: 42,70 €

T-grup

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 84,80 €

preu zona 2: 167,40 €

preu zona 3: 227,90 €

preu zona 4: 292,90 €

preu zona 5: 336,65 €

preu zona 6: 357,95 €

T-usual FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 17,05 €

preu zona 2: 23,00 €

preu zona 3: 32,25 €

preu zona 4: 39,50 €

preu zona 5: 45,35 €

preu zona 6: 48,55 €

T-usual FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 10,65 €

preu zona 2: 14,35 €

preu zona 3: 20,15 €

preu zona 4: 24,70 €

preu zona 5: 28,35 €

preu zona 6: 30,35 €

T-jove FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 coronis tarifàries de l’ATM de Barcelona. Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu: 34,15 €

T-jove FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 30 anys (cal ser menor de 30 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els serveis integrats de les 6 corones tarifàries de l’ATM de Barcelona. Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu: 21,35 €

T-70/90 FM/FN (general)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 33,90 €

preu zona 2: 66,95 €

preu zona 3: 91,15 €

preu zona 4: 117,15 €

preu zona 5: 134,65 €

preu zona 6: 143,15 €

T-70/90 FM/FN (especial)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 21,20 €

preu zona 2: 41,85 €

preu zona 3: 56,95 €

preu zona 4: 73,20 €

preu zona 5: 84,15 €

preu zona 6: 89,45 €