PROHIBIT TEMPORALMENT L’ACCÈS DE PATINETS ELÈCTRICS ALS AUTOBUSOS

PROHIBIT TEMPORALMENT L’ACCÈS DE PATINETS ELÈCTRICS ALS AUTOBUSOS

A partir de l’1 de febrer de 2023 i per un període de sis mesos no es podrà accedir als autobusos amb patinet o monocicle elèctric (tampoc si està plegat).

El Consell d’Administració de l’ATM va decidir, en la seva reunió de 19 de desembre de 2022, instar els operadors de transport públic la modificació de les condicions generals d’utilització dels seus serveis de manera que incloguin la prohibició temporal, per un període de sis mesos, de l’accés al transport públic dels patinets elèctrics i altres vehicles elèctrics de mobilitat personal (monocicles).

Amb aquesta decisió preval el principi de seguretat preventiva que regeix per als operadors quant a la protecció de les persones usuàries, del personal que treballa al servei de transport públic i les seves instal·lacions. Fins que no es conclogui en quines condicions es garanteix la seguretat d’aquests vehicles de mobilitat personal, s’opta per no permetre’n el seu accés.

Durant aquest semestre s’elaborarà una proposta normativa sobre l’accés i seguretat dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Alhora s’impulsarà l’habilitació de places d’aparcament de patinets als intercanviadors de bus.

Les denúncies que es formulin per incompliment de la prohibició de transportar patinets i monocicles elèctrics als vehicles i instal·lacions per part de l’usuari, comportaran una sanció de 200 euros.


ALTRES NOTÍCIES