manresabus.cat utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes

Més informació

Drets i deures

L'USUARI TÉ DRET A:

 • Ser transportat sempre que disposi de bitllet o títol de transport vàlid. En cas d'avaria o d'aturada de l'autobús pel motiu que sigui té dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant sense pagar un altre cop, o bé a obtenir un bitllet de bescanvi.
 • Rebre informació de les característiques del servei i de qualsevol alteració que es prevegi, així com de la gamma de títols de transporti dels seus preus.
 • Rebre un tracte correcte del personal de les empreses operadores, i ser atès en la seva petició d'ajuda i informació.
 • Disposar de seients d'ús preferent si és una persona amb mobilitat reduïda, dona embarassada, persona gran o persona amb necessitats especials. Accedir amb la cadira de rodes i ocupar el lloc reservat si l'autobús està adaptat.
 • Dur paquets o objectes de fins a 100 x 60 x 25cm. I també dur altres objectes o estris en les condicions que determini l'empresa. En cap cases poden admetre objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries. Si l'embalatge supera les mides màximes permeses (100 x 60 x 25 cm) s'haurà d'abonar una tarifa equivalent al bitllet ordinari.
 • Viatjar amb animals domèstics sempre que els pugui dur tancats en caixes o gàbies de dimensions apropiades. Les persones invidents poden viatjar amb el seu gos pigall.
 • Presentar les reclamacions al servei que consideri convenients, i rebre'n resposta.
 • Els menors de quatre anys estan exempts de disposar de bitllet de transport. La resta de viatgers han de disposar d'un bitllet de transport vàlid, adequat i cancel·lat. 
 • Rebre la cobertura de l'assegurança obligatòria de viatgers, inclosa en el preu del transport.
 • Accedir amb cotxet de criatures i situar-lo al lloc que es trobi indicat.
 • Rebre canvi fins a 20 € si compra el bitllet a dalt de l'autobús.

 

L'USUARI TÉ EL DEURE DE:

 • Dur el bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que fa, conservar-lo durant tot el viatge i mostrar-lo al personal de l'empresa operadora que li ho reclami.
 • Accedir a l'autobús només a les parades senyalitzades i sol·licitar amb prou antelació parada per baixar. Pujar i baixar de l'autobús per les portes indicades.
 • No fumar a l'autobús ni a la resta d'instal·lacions del servei.
 • Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l'empresa operadora.
 • No malmetre ni embrutar l'autobús ni les instal·lacions del servei.
 • Atendre les indicacions del personal de l'empresa operadora i no distreure el conductor.
 • Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.

ELS VIATGERS QUE NO VAGIN PROVEÏTS DEL TÍTOL DE TRANSPORT VÀLID HAURAN DE FER EFECTIVA UNA MULTA DE 100€.

ALS VIATGERS QUE FACIN EFECTIVA IMMEDIATAMENT L'ESMENTADA MULTA SE'LS APLICARÀ UNA REDUCCIÓ DEL 50 % SOBRE EL SEU IMPORT.