SAGALÉS POSA EN MARXA UNA SÈRIE DE MESURES PREVENTIVES A CAUSA DEL COVID-19

SAGALÉS POSA EN MARXA UNA SÈRIE DE MESURES PREVENTIVES A CAUSA DEL COVID-19

Sagalés ha posat en marxa un seguit d’accions preventives per minimitzar el risc de contagi pel  virus Covid-19 dels seus treballadors així com dels usuaris del transport.

El pla de contingència de Sagalés té com a objectiu:

 • Protegir el personal de conducció i d’atenció al client, així com al personal de serveis corporatius i operatius
 • Protegir als usuaris dels diferents sistemes de transport operats per Sagalés
 • Garantir la prestació del servei de transport en cas de baixes de personal
 • Garantir la continuïtat de l’activitat dels departaments corporatius i operatius del grup

Pel que fa al transport públic en autobús, el protocol activat contempla les següents accions:

 • Tancament de tots els punts d’atenció presencial que no disposin de separació física entre agent i usuari
 • No serà possible comprar bitllet de transport a bord del bus
 • Establiment d’un perímetre de seguretat pel conductor amb l’anul·lació de les places de seient laterals i del darrere.
 • Accés exclusiu al bus amb títols multiviatge
 • No serà possible fer bescanvis (hi haurà mecanismes de compensació per a títols no fets servir)
 • Evitar interactuar amb el conductor
 • Evitar aglomeracions a les parades i mantenir la distància de seguretat a bord
 • Es reforçaran els sistemes d’atenció telemàtica (web, app, email, xarxes socials)
 • Intensificació de tots els protocols d’higiene i desinfecció de la flota i instal·lacions, especialment aquelles zones on el contacte i la fricció és més habitual.
 • Desinfecció bacteriana dels vehicles amb emissors d’ozó.
 • Instal·lació de forma progressiva de dispensadors de gel higienitzant a la flota així com als punts d’atenció al client
 • Es recomana a la població de risc que no en faci ús del transport públic

 

Pel que fa a l’activitat dels departaments centrals i bases operatives, el pla de contingència inclou:

 • Anul·lar totes les reunions presencials i fer us de sistemes telemàtics
 • Anul·lar totes les formacions presencials
 • Restringir les visites externes a les nostres instal·lacions
 • Garantir la distància mínima de seguretat en aquells llocs de treball on no sigui possible el teletreball
 • Intensificació dels protocols d’higiene i desinfecció de les instal·lacions i llocs de treball compartits
 • Restringir l’ús dels espais comuns per garantir la distància mínima de seguretat
 • Instal·lació de dispensadors de gel higienitzant a disposició dels treballadors
 • Foment del teletreball per aquells llocs de treball que ho permetin.
 • Repartiment d’EPI’s tals com dispensadors de solució hidroalcohòlica individuals i col·lectius i guants de làtex
 • Divulgació de material informatiu sobre el Covid-19 amb informació sobre símptomes, recomanacions, com actuar, etc.

ALTRES NOTÍCIES