MANRESA BUS OBTÉ EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL DE FLOTA DE VEHICLES

MANRESA BUS OBTÉ EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL DE FLOTA DE VEHICLES

Manresa Bus, el servei urbà de Manresa, ha obtingut el distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient. 

Aquest distintiu, reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Té com a finalitat implicar les empreses amb flotes de vehicles de reduir les emissions contaminants, en especial de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NO2 ) en entorns urbans, on les concentracions elevades d’aquests compostos incideixen sobre la qualitat de l’aire i el benestar de les persones. 

També es reconeix l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació i gestió de la mobilitat dels vehicles de motor i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la reducció de les emissions de CO2. Unes flotes de vehicles més eficients contribueixen a millorar la qualitat de l’aire. 


ALTRES NOTÍCIES